Sportservice Nijmegen
Sportservice Nijmegen stimuleert de Nijmeegse bevolking om te gaan sporten. www.nijmegen.nl


Stichting Leergeld
Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. www.leergeld.nl/nijmegen